Ondersteuningen

Evenementen organiseren brengt een hoop gedoe met zich mee. Het vervoer bij de opbouw en de afbraak van bijvoorbeeld grote tenten kan redelijk wat problemen opleveren. Het antwoord hierop: een terreinwagen van Scouting LAROS om het zware werk te verrichten.

Scouting LAROS ondersteunt lokale, regionale en landelijke Scouting activiteiten. Hierbij valt te denken aan het vervoeren van Scouts of aanhangers tijdens Scouting evenementen of het mee organiseren van activiteiten voor (jeugd)leden. Centraal hierbij staan de 4X4 voertuigen die onze leden in privé bezit hebben en willen inzetten. 

Wij kunnen aanhangers rijden, posten bemannen, terrein rijden en zijn experts in greppeltochten en hike and seek activiteiten. Hoe vreemder hoe beter; vraag het ons gewoon!

Een vergoeding voor verbruikte brandstof is wenselijk maar niet verplicht. Het is de keuze van onze leden om wel of niet in te gaan op het verzoek om ondersteuning met bijbehorende voorwaarden. 

Wanneer je een aanvraag voor ondersteuning wil doen doe dit dan tijdig bij het bestuurslid ondersteuning. Wij moeten immers beoordelen of het een passende vraag is en deze voorleggen aan onze leden. Dit kost tijd.

Wanneer u ondersteuning vraagt betekent niet dat wij deze ondersteuning kunnen geven. Geef daarom in uw aanvraag duidelijk aan wat de deadline is zodat wij u tijdig kunnen laten weten of er voldoende LAROS leden zijn die u kunnen ondersteunen.

Bij een aanvraag willen wij graag minimaal de volgende informatie ontvangen:
• Datum, begintijd en verwachte eindtijd van de ondersteuning
• Een schatting van het te rijden aantal kilometers per voertuig
• Betreft het vervoer: voor hoeveel personen
• Betreft het transport: hoeveel en hoe zwaar zijn de aanhangers
• Zo veel als mogelijk verduidelijking
• Is er een onkosten vergoeding beschikbaar
• Wanneer wilt u uiterlijk uitsluitsel over onze inzet