Lid worden

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, bij Scouting Nederland wil horen en een passie heeft voor 4×4 aangedreven auto’s is van harte welkom. Lid worden van Scouting LAROS is echter niet vrijblijvend. 

Natuurlijk is het leuk om erbij te horen, maar daar hoort volgens ons ook een bepaalde motivatie bij om te helpen om zowel de interne activiteiten als de externe ondersteuningen tot een succes te maken.

Verder gelden naast het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland het huishoudelijk reglement van Scouting LAROS. We vragen van ieder lid om zich te gedragen volgens deze documenten. Wil je dit niet dan hebben we daar geen moeite mee, maar wordt dan geen lid!

Zoals je op de foto’s kan zien is Land Rover het favoriete merk naast Suzuki, Daf en Jeep. Andere merken zijn natuurlijk ook van harte welkom. We zijn immers geen merk club.

De contributie voor Scouting LAROS bedraagt voor leden 30 euro. Nieuwe leden betalen het eerste jaar 40 euro. Voor de extra 10 euro ontvangen nieuwe leden een das, sticker en badge. Wanneer Scouting LAROS je hoofd Scouting lidmaatschap is betaal je aan ons ook de landelijke Scouting contributie van ongeveer 30 euro.

Onze plusscoutskring is een vereniging ingeschreven bij de KvK en maakt deel uit van de Vereniging Scouting Nederland. Daardoor zijn leden van onze groep ook lid van Scouting Nederland. Scouting Nederland betaalt op haar beurt weer contributie aan de Europese en mondiale Scoutingorganisaties, waardoor alle leden ook lid zijn van die internationale verenigingen. Op de pagina over Scouting Nederland vind je meer informatie over wat de landelijke vereniging met de contributie doet.

Ons rekeningnummer bij de Rabobank is: NL59 RABO 0144 100 738 ten name van Plusscoutskring LAROS te ‘s-Hertogenbosch. (ons postadres)

Je kan jezelf aanmelden Scouts Online (SOL), het online leden registratie systeem van Scouting Nederland.

Scouting Nederland stelt een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Natuurlijk houden wij ons aan deze afspraken. Meer informatie vind je in het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland. 

Indien er geen VOG is geregistreerd in SOL sturen we jou een mail met een link toe die je via DigiD kan afhandelen.  Je krijgt de VOG vervolgens (als alles goed is) gratis thuis gestuurd. Vervolgens stuur je de verklaring naar ons secretariaat.